ZÖLD lámpa” - TAJ érvényes, jogviszonya rendezett,

PIROS lámpa” - TAJ érvényes, jogviszonya rendezetlen

A jogviszony rendezetlensége esetén az egészségügyi szolgáltató nem tagadhatja meg az Egészségbiztosítási Alapból (TB) finanszírozott ellátás nyújtását és nem téríttetheti meg a beteggel az ellátás költségét sem. A szolgáltató köteles a NEAK honlapjáról letöltött értesítő átadásával tájékoztatást adni a betegnek a jogviszony rendezetlenségéről. 

KÉK lámpa” - Külföldön biztosított, a TAJ átmenetileg érvénytelen;
A TAJ átmenetileg érvénytelenítésre került, mert azt jelentették be az egészségbiztosítóhoz, hogy külföldön létesített biztosítási jogviszonyt (ezt a bejelentést az érintettnek kell megtennie).
A „Kék lámpa” jelzés mellett az egészségbiztosítás keretében nyújtott ellátás TAJ kártyával nem vehető igénybe. Az ellátások igénybevételére Magyarországon a külföldi biztosító által kiállított EU kártyával, vagy azzal egyenértékű formanyomtatvánnyal van lehetőség. A TAJ akkor lesz újra érvényes, ha a külföldi biztosítási jogviszony megszűnt, és azt be is jelentették az egészségbiztosítóhoz. Csak olyan egészségügyi szolgáltatások vehetők igénybe, amik az átmeneti tartózkodás során orvosilag szükségessé válnak. Az orvosi szükségesség fennállásáról elsődlegesen a kezelőorvos dönt. Orvosilag szükségesnek azonban nem csak az azonnal nyújtandó szolgáltatások minősülhetnek, hanem minden olyan ellátás is, ami nem halasztható a másik tagállamba történő visszatérésig.

Figyelem! Az Európai Bizottság határozata alapján csak olyan Európai Egészségbiztosítási Kártya használható ellátás igénybe vételére való jogosultság igazolásaként, amelyen minden adat SZEMMEL OLVASHATÓ FORMÁTUMBAN hiánytalanul kitöltésre került.

A csillagozott, vagy más helyettesítő karakterrel feltöltött mezőket tartalmazó kártya NEM ÉRVÉNYES Európai Egészségbiztosítási Kártya!
Ilyen kártya felmutatása esetén az egészségügyi ellátást fizető-kötelezettként kell nyújtani (térítésköteles ellátás).

BARNA lámpa” - TAJ egyéb okból érvénytelen
Az egészségügyi szolgáltatások csak térítés mellett vehetők igénybe.
A TAJ érvényességének rendezését a kormányhivatal megyeszékhelyen működő járási hivatalánál kezdeményezheti.

 

BŐVEBBEN A NEAK HONLAPJÁRÓL TÁJÉKOZÓDHAT (pl.: Jogviszony rendezésének eljárása, Európai Egészségbiztosítási Kártya igényése ... stb)

FORRÁSOK:

Jogviszony rendezési eljárás

Európai Egészségbiztosítási Kártya

Tájékoztató a magyar egészségbiztosítás szolgáltatásainak nyújtására szerződött szolgáltatók számára az Európai Gazdasági Térség tagállamaiból (EU kártya)