Többen érdeklődnek az felől, hogy az EESzT-ben (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér), hol és hogyan tudják megnézni az egészségügyi adataikat.

Minden információ megtalálható ezzel kapcsolatban: EESzT Lakossági Portál

Aki rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval (és ismeri a bejelentkezéshez szükséges adatokat), a következő címről tud bejelentkezni a felületre ahol láthatja a felhőben fent lévő egészségügyi adatait:

https://www.eeszt.gov.hu/


 

Tájékoztató a magyar egészségbiztosítás szolgáltatásainak nyújtására szerződött szolgáltatók számára az Európai Gazdasági Térség tagállamaiból, Svájcból valamint Magyarországgal egészségügyi ellátásra vonatkozó egyezményt kötött államokból érkező személyek egészségügyi ellátásáról.

TELJES NEAK TÁJÉKOZTATÓ MEGTEKINTÉSE

Részlet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) tájékoztatóból (a teljes változat a fenti linkre kattintva érhető el)

Az EU-Kártya külalakja:

Az EU-Kártyát az Európai Gazdasági Térség minden tagállama saját hivatalos nyelvén
állítja ki, a kártya külalakja azonban az Európai Bizottság által kiadott szabványokhoz
igazodik. Az Európai Egészségbiztosítási Kártya lehet különálló kártya, de rákerülhet a nemzeti kártya hátoldalára is. Az EU-Kártyán szereplő mezők számozása és elnevezése minden esetben állandó, amely alapján annak tartalma minden esetben beazonosítható.

Az EU-Kártya jobb felső sarkában, az európai szimbólum közepén (12 ötágú csillag – kivéve Norvégia, Izland, Liechtenstein és Svájc esetében, melyek az európai szimbólumot nem alkalmazzák) található a kibocsátó ország kétjegyű kódja (az országkódokat lásd az 1. számú mellékletben).

  • 3. mező: vezetéknév
  • 4. mező: utónevek
  • 5. mező: születési idő (nap/hónap/év)
  • 6. mező: társadalombiztosítási azonosító szám
  • 7. mező: a kibocsátó intézmény azonosító száma és betűjele
  • 8. mező: kártyaazonosító szám (az adott kártya sorszáma)
  • 9. mező: a kártya érvényességének utolsó napja – az ellátás a 9. mezőben jelzett időponttól az EU-Kártya alapján nem nyújtható.

Figyelem! Az Európai Bizottság határozata alapján csak olyan Európai Egészségbiztosítási Kártya használható ellátás igénybe vételére való jogosultság igazolásaként, amelyen minden fentiekben felsorolt mező SZEMMEL OLVASHATÓ FORMÁTUMBAN hiánytalanul kitöltésre került.

A csillagozott, vagy más helyettesítő karakterrel feltöltött mezőket tartalmazó kártya NEM ÉRVÉNYES Európai Egészségbiztosítási Kártya!

Ilyen kártya felmutatása esetén az egészségügyi ellátást fizető-kötelezettként kell nyújtani, illetve vény írás esetén a vényen szereplő TAJ, ENY valamint EU mezőket üresen kell hagyni, és a felírt gyógyszer/gyógyászati segédeszköz/gyógyászati ellátás csak ártámogatás nélkül, teljes áron rendelhető el.

A kártya célja:

A kártya nem más, mint egy egységesített megjelenésű (így könnyen felismerhető) igazolás arról, hogy a kártya birtokosa az együttműködésben résztvevő valamelyik országban rendelkezik társadalombiztosítási háttérrel (azaz „zöld lámpás” az otthoni rendszerben). Ha valaki ilyen módon biztosított valamely tagállamban, uniós polgárként élhet azzal a jogával, hogy egy másik együttműködő országban turistaként ugyanolyan feltételekkel veheti igénybe az egészségügyi ellátásokat, mint a helyiek. Ez tehát nem jelent feltétlen ingyenességet – mivel az egészségügy kialakítása tagállami hatáskör, így az országok maguk választják meg, milyen módon finanszírozzák az egészségügyi rendszerüket, kisebb vagy akár nagyobb hozzájárulást kérve a betegektől.

A kártya használata:

Fontos még kiemelni, hogy a Kártyát csak az adott állam társadalombiztosítási szervével szerződött szolgáltató fogadja el, privát praxisban dolgozó orvosoknál nem vehetünk igénybe szolgáltatásokat a társadalombiztosítási rendszer fedezetére. Szintén fontos megjegyezni, hogy a kártya csak ideiglenes tartózkodás esetén használható. Amikor életvitelszerűen tartózkodunk egy másik tagállamban, más szabályok szerint lehet igénybe venni az egészségügyi szolgáltatásokat. Szintén fontos kiemelni, hogy a kártya „orvosilag szükséges” esetekben használható.

Az orvosi szükségesség fennállásáról elsődlegesen – a körülmények mérlegelésével – a kezelőorvos dönt. Orvosilag szükségesnek azonban nem csak az azonnal nyújtandó szolgáltatások minősülhetnek. Orvosilag szükséges ellátásnak minősül minden olyan ellátás, amely nem halasztható a másik tagállamba történő visszatérésig. Amennyiben az igényelt ellátást – a beteg állapotára való tekintettel – nem feltétlenül szükséges rövid időn belül nyújtani, a szolgáltatónak figyelembe kell vennie, hogy az illető személy milyen hosszú időt kíván Magyarországon tölteni. Amennyiben az illető személy nem rendelkezik EGT állampolgárok részére kiadott tartózkodási engedéllyel (tartózkodási kártya/regisztrációs igazolás), csak azon szolgáltatások nyújtandók, amelyek 3 hónapon belül feltétlenül szükségessé válnak. Egyéb esetekben a tartózkodási kártya/regisztrációs igazolás, illetve az igazolás (EU-Kártya) érvényességének lejártát kell figyelembe venni.


Tisztelt betegeink!

2018. június 15-től Péntekenként 8:00 és 10:00 között lehetőség van a Nőgyógyászati szakrendelőben Trombózis hajlam szűrésre.
Részletes felvilágosítást illetve időpont egyeztetést a vizsgálatra ebben az időintervallumban kérhetnek a szakrendelésen személyesen vagy a (34) 560 672 -es telefonszámon.

A vizsgálat megtörténte után a díjbekérőt megkapja az érintett beteg, amit postán vagy banki utalással 2 napon belül a megadott bankszámla számra kell átutalni.
Ennek összege: 11000,- Ft


 

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

befizetések teljesítési lehetőségeiről

 

Az Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet nevében tájékoztatom Tisztelt betegeinket, hogy augusztus hónapjában a Szakrendelőben a térítési díj ellenében végzett egészségügyi szolgáltatási díjak befizetésére                                BANKKÁRTYA terminál kerül telepítésre. Örömmel értesítem Önöket, hogy 2017. augusztus 1. napjától kezdődően bankkártyával történő fizetés lehetősége nyílik meg minden befizetésre kötelezett beteg számára.

Ezzel egy időben felhívom figyelmüket, hogy a készpénzben történő fizetésre már nem lesz mód. Aki bankkártyával nem tudja rendezni a térítendő összeget, az csekket kap melynek befizetése után természetesen (ahogy minden más esetben is) számlát állítunk ki.

KÖSZÖNÖM MEGÉRTÉSÜKET!

Oroszlány, 2017. június 26.

                                                                                  Dr. Varju János főigazgató