Védőnői pályázat

Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet

  

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

1 fő Védőnői

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 A munkavégzés helye: Oroszlány 2840 Alkotmány út 2

 A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet szerinti védőnői feladatok ellátása Oroszlány város közigazgatási területén, valamint óvodai és iskolai egészségügyi védőnői feladatok ellátása.

 Illetmény és juttatások:

 Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 Pályázati feltételek: Főiskola, egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél, 

  • végzettséget igazoló dokumentumok, igazolások másolata,
  • részletes szakmai önéletrajz,
  • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
  • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagban szereplő személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul-e.
  • előnyt jelent B kategóriás jogosítvány,

 

  A munkakörök betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően  azonnal

 

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

 A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ kérhető: Imeli János a 06-34-560-676 Munkaügy telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:Postai úton, a pályázatnak a Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet címére történő megküldésével (2840 Oroszlány Alkotmány út 2) Kérjük a borítékon feltüntetni „pályázat” és a munkakör megnevezését: védőnő.

 A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 A beérkezett pályázatokról az Intézmény Főigazgatója dönt. A sikertelenül vagy eredménytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.

 A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos

 A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

-          Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet honlapja,

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat kiírója határidőben érkezettnek tekinti a pályázatot, ha az a pályázat kiírója címére (2840 Oroszlány Alkotmány út 2) igazolható módon megérkezik.

Ha az oldalon nem található álláshirdetés, akkor jelenleg nem keresünk munkatársakat.